Terapia Czaszkowo – Krzyżowa

Słowa dra Sudherlanda: „Moc Pływu zawiera w sobie więcej inteligencji niż jakakolwiek ślepa siła, która mogłaby bez ryzyka być zastosowana z zewnątrz.” Jego ostatnie słowa brzmiały: ”pozostań nieporuszony i wiedz”.

Polega na delikatnej manipulacji i uciskaniu w obrębie czaszki, kości krzyżowej i kręgosłupa w celu rozluźnienia struktur łącznotkankowych, których napięcie może przysporzyć wiele kłopotów zdrowotnych. Terapeuta pracując na systemie czaszkowo-krzyżowym obserwuje za pomocą lekkiego dotyku nieprawidłowe napięcia tkanki nie tylko w czaszce, kręgosłupie i oponie twardej, ale pośrednio również w całym ciele wykorzystując zjawisko ciągłości tkanki łącznej i sprzężeń zwrotnych w jej systemie napięciowym, a następnie równoważy te nieprawidłowe napięcia zapisane w szkielecie, mięśniach, stawach i powięziach. Istotą terapii jest założenie, że w każdym nawet najbardziej okaleczonym i obarczonym chorobami organizmie istnieją mechanizmy kompensacyjne, np. hologram zdrowia utrwalony w pulsacji Pierwotnego Oddechu Życia, które można zmobilizować. Regulacja systemu czaszkowo – krzyżowego jest właśnie impulsem do wyzwolenia tych wewnętrznych sił organizmu dla utrzymania lub powrotu do równowagi. Stąd możliwość pracy z pacjentem w każdym wieku – od okresu noworodkowego a nawet płodowego aż po wiek podeszły. W organizmie człowieka obok bicia serca i oddechu istnieje rytm, w którym porusza się płyn mózgowo-rdzeniowy. Niesie on ze sobą informację o zdrowiu i dostarcza ją do wszystkich tkanek. Niezakłócony przepływ płynu mózgowo-rdzeniowego umożliwia prawidłowy rozwój i funkcjonowanie całego organizmu. Wskutek urazów, wypartych emocji i chorób, ten przepływ ulega zablokowaniu, co może objawiać się między innymi napięciem, bólem i brakiem energii do życia. Terapia polega na wzmacnianiu naturalnego rytmu i usuwaniu blokad w przepływie płynu mózgowo-rdzeniowego przez delikatny dotyk. Powoduje to głęboki relaks i umożliwia regenerację centralnego układu nerwowego.