STANY OPTYMALNEGO FUNKCJONOWANIA

Procesy stanów szczytowych zostały odkryte i opracowane przez Instytut Peak States Granta McFetrige w Kanadzie.

Wszystkie polegają na usuwaniu uszkodzeń i obciążeń z okresu, gdy byliśmy maleńką drobinką w brzuchu babci, gdy nasz rodzic był zaledwie blastocystą, albo z okresu wczesnoprenatalnego.

Terapia procesami stanów optymalnego funkcjonowania jest intensywną wewnętrzną pracą, prowadzoną w regresie do konkretnego wydarzenia przedkoncepcyjnego, prenatalnego lub perinatalnego, z zastosowaniem technik używanych podczas sesji terapeutycznych. Uzyskanie wybranego stanu wprowadza na stałe określone jego jakości, pogłębiając zdolność do przeżywania radości i satysfakcji w życiu.

Stany optymalnego funkcjonowania są dostępne dla każdego, ponieważ przynależą do jego natury. Ich utracenie było związane z traumami naszych przodków i warto je odzyskać, bo wtedy życie staje się łatwiejsze, pełniejsze, bardziej komfortowe, a przede wszystkim bardziej świadome i szczęśliwsze.