Psychobiologia subkomórkowa

Wszystkie choroby mają swoją przyczynę w emocjach. Fakt ten jest bezsporny dla ludzi mądrych, natomiast wciąż niezauważany i ignorowany w medycynie konwencjonalnej. Tymczasem Medycyna Germańska i Totalna Biologia szczegółowo rozpracowały mechanizm powstawania chorób, a także potrafią wskazać, jakie emocje powodują konkretne choroby.
Są trzy podstawowe warunki powstania choroby w ciele fizycznym:
– brak świadomości doświadczania intensywnych emocji w bardzo krótkim odstępie czasu,
– długotrwałe przeżywanie nieuświadomionych emocji
– oraz połączenie tych emocji z doświadczeniami i traumami przodków.

Jeśli więc doświadczamy szoku emocjonalnego, podczas którego umysł nie jest w stanie zarejestrować kilku lub kilkunastu intensywnych emocji, które dotykają nas w bardzo krótkim czasie (często jest to ułamek sekundy), to nasz mądry organizm bierze to na siebie i zapisuje te emocje w bardzo precyzyjny sposób w ściśle określonej tkance ciała. Oczywiście, doświadczanie takich emocji odbywa się na bazie traum rodowych, czyli naszych uszkodzonych struktur komórkowych, głównie genów.

Odkrycie wszystkich emocji, których człowiek doświadczał w szoku emocjonalnym oraz wyleczenie uszkodzeń komórkowych jest momentem uzdrowienia fizycznego.

Dlaczego tak jest?

  • ponieważ ból jest tam, gdzie nie ma świadomości,
  • nie ma świadomości tam, gdzie jest głębokie wyparcie intensywnych i nieprzyjemnych emocji, które dodatkowo spotęgowane są traumami rodowymi.

Psychobiologia subkomórkowa w przełomowy sposób łączy różne wymiary świadomości człowieka: duchowy, psychologiczny i biologiczny.

Jej założenia opierają się na modelu trzech elementów:1. Komórka pierwotna jest centrum świadomości człowieka2. Kluczowy wpływ na nasz dalszy rozwój cielesny i emocjonalny wywierają bardzo wczesne etapy biologicznego rozwoju3. Istotne znaczenie dla zdrowia i dobrostanu psycho-fizycznego mają mikroorganizmy bytujące w ludzkim organizmie.

Terapia psychobiologii subkomórkowej koncentruje się na uzdrawianiu traum i trudności na bazie symptomów i dolegliwości, zgłaszanych przez Klienta. Są one podstawą zarówno do dokonania diagnozy, jak i zastosowania konkretnych terapeutycznych technik. Metody te przede wszystkim wzmacniają zdolność osoby do pełnego przebywania i przeżywania siebie w ciele – w tu i teraz  – a następnie, poszerzają świadomość i wglądy o nowe aspekty.